Föreningsstämma med Strängnäs 500

I måndags hade vår lokala arrangörsföreningen kallat till årets föreningsstämma. Vi var på Restaurang Naskovit och 13 av våra 17 medlemsföreningar medverkade, så himla roligt!

Efter lite inledande förtäring så kopplades Johan Eriksson, VD för Vasaloppet, upp via länk från Mora. Han summerade deras just genomförda vintervecka och gav oss bra inspel och insikter runt våra arrangemang. Exempel:

  • Att se till målgruppen kvinnor, som har stort fokus på eget välbefinnande genom motionsaktiviteter.  
  • Kringarrangemang, som exempel; Sommarfest i Strängnäs, förstärker helhetsupplevelsen bland deltagare och besökare
  • Att samverka med regionalt- och lokalt näringsliv är av stor vikt för oss eventarrangörer

Sedan vidtog årsstämman och trots många punkter på dagordningen så löpte allt på smidigt under ledning av mötesordförande Anders Reisch. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och verksamhetsåret 2023 kunde stängas.

Den nyvalda styrelsen genomförde ett konstituerande styrelsemöte och jobbar nu vidare med 2024 och framtiden för våra arrangemang.

Här är närvarande från den nya styrelsen, fr. v. Torbjörn Pettersson (adjungerad Vd), Christer Östlund (vice ordförande), Pontus Järleskog (ordförande), Katharina Schramm Hellmark (ledamot), Thomas Öqvist (ledamot) samt Jessica Hyllbrant (sekreterare och kassör). I styrelsen ingår även följande ledamöter: Erik Granbeck, Patricia Wallén och Johan Rydén men de är ej med på bilden.

Lämna en kommentar