Medlemsföreningar i vår lokala arrangörsförening

Vi är stolta över att presentera ett fortsatt samarbete med följande lokala medlemsföreningar som gör Strängnäs 500 möjlig. Tillsammans sätter vi Strängnäs och Sverige i rörelse och bidrar till rörelseglädje och folkhälsa. Vill din förening också synas här? Välkommen att kontakta oss. Längre ned på sidan kan du ta del av historien bakom Strängnäs 500 – tidigare kallad Hemmavasan Strängnäs. 

Historian bakom Strängnäs 500

Våra arrangemang kickstartade under den storslagna nationaldagshelgen 2023, mycket tack vara ett samarbete med Vasaloppet under eventnamnet
Hemmavasan Strängnäs. Första året kunde vi räkna in totalt 1 750 deltagare, unikt för ett event i modern tid enligt källor som kan sin idrottshistoria.

Under sensommaren och hösten 2023 gjordes utvärderingar av arrangemangen och totalt sett fick vi väldigt många positiva återkopplingar, så också från Vasaloppets sida som tyckte att vi skapade och genomförde våra event på bästa sätt. Men, efter interna överläggningar upp i Mora så meddelade dock Vasaloppet att man avslutade samarbetet med anledning av att man behöver koncentrera sina resurser på de egna arrangemangen, på hemmaplan. Man var inte redo för att gå ut med samarrangemang ute i landet. Efter diskussioner i arrangörsföreningens styrelse och i kommunaktion med de föreningar/organisationer som är dess medlemmar, så beslutades att gå vidare med arrangemangen i lokal regi.

Eventnamnet Strängnäs 500 hittade vi i vår 1-åriga historia. Vi vill med det visa vårt ursprung. Vi uppstod under ”500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid” och har nu tagit med oss det sigillet in i framtiden.

Historian bakom Hemmavasan Strängnäs

Från att Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs för 500 år sedan till en arrangörsförening i Strängnäs, som i samarbete med Vasaloppet driver ett gemensamt projekt att stärka folkhälsan under parollen ”Tillsammans sätter vi Strängnäs och Sverige i rörelse”. Här kan du läsa hur det gick till och i vilken ordning saker hände.
  

Bilden är från pressträffen när allt tog fart, på bilden ser vi Näringslivschef Emma Hjelm, kommunstyrelsens ordförande Jakob Högfeldt och Eventchef på Vasaloppet Johan Rydén

I samband med att Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs för 500 år sedan 1523, så planerades tidigt för att uppmärksamma detta under hela året under namnet ”500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid”. 

Näringslivsenheten på Strängnäs kommun kontaktade Vasaloppsorganisationen i Mora i juni 2021 vilket ledde till att man i november var överens om att i ett gemensamt projekt stärka folkhälsan tillsammans med det lokala föreningslivet under parollen ”Tillsammans sätter vi Strängnäs och Sverige i rörelse”.

Datum för olika beslut inom projektet

I början av 2022 inleddes arbetet med att bilda en lokal arrangörsförening i Strängnäs kommun.

2022-04-12 hölls en konstituerande föreningsstämma för att bilda en ekonomisk förening med syfte att hantera de kommande arrangemangen. Konstituerande medlemmar var; Åker/Strängnäs HC, Stallarholmens SK, Åkers IF, Strängnäs Gymnastik-förening, Strängnäs-Malmby OL, Strängnäs Golfklubb, Strängnäs Simklubb och Gustav Vasa-föreningen. 

2022-05-02 Bolagsverket godkänner registreringen av den lokala arrangörsföreningen, ”Samverkan i Strängnäs kommun för hälsa och motion ek. för.”

Därmed kan det lokala föreningslivet inom idrott, kultur m.fl. i Strängnäs kommun, nu titulera sig som arrangör av Hemmavasan Strängnäs, det som från och med år 2024 heter ”Strängnäs 500” Det kommer att stärka samverkan inom det lokala föreningslivet samt ge stärkt ekonomi då varje funktionärstimme ger ersättning tillbaka till föreningarna.

Vill du veta mer om historian bakom Hemmavasan Strängnäs och Strängnäs 500 är du välkommen att kontakta: 

Eventchef Torbjörn Pettersson
Mobil: 0733-836 386 
Mejl: torbjorn@strangnas500.se